PENGHANTARAN PERCUMA & TIADA CUKAI JUALAN pada semua pesanan Amerika Syarikat
Ikuti Kami: [ikon sosial]

Syarat Perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan

Laman web ini dikendalikan oleh Duby Optics USA. Sepanjang laman web ini, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Dubbery Optics USA.

Duby Optics USA menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang dikondisikan apabila penerimaan anda semua Terma, Syarat, Dasar dan Notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat Perkhidmatan", "Syarat"), termasuk terma dan syarat tambahan dan dasar dirujuk di sini dan / atau tersedia oleh hyperlink. Syarat Perkhidmatan ini dikenakan kepada semua pengguna laman web ini, termasuk tanpa pembatasan Pengguna yang merupakan pelayar, vendor, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat Perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses Laman Web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Sekiranya Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Mana-mana ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi terkini Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemaskini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan / atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web berikutan pengeposan sebarang perubahan yang merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan di Shopify Inc. Mereka menyediakan kami dengan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

Seksyen 1 - Syarat Kedai Dalam Talian

Dengan bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini, anda mewakili bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau provinsi anda, atau anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberi kami persetujuan anda Benarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan atau mungkin anda, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak boleh menghantar apa-apa cacing atau virus atau mana-mana kod yang merosakkan.
Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana terma akan mengakibatkan penamatan segera perkhidmatan anda.

Seksyen 2 - Syarat Am

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.
Anda faham bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa diskripsi dan melibatkan (a) penghantaran ke atas pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal untuk menghubungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak membiak, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual atau mengeksploitasi mana-mana bahagian perkhidmatan, penggunaan perkhidmatan, atau akses kepada perkhidmatan atau apa-apa kenalan di laman web yang mana perkhidmatan itu disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .
Tajuk yang digunakan dalam Perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau memberi kesan kepada terma-terma ini.

Seksyen 3 - Ketepatan, kesempurnaan dan ketepatan masa maklumat

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa perundingan maklumat yang lebih rendah, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.
Laman ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajiban untuk mengemas kini apa-apa maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan ke laman web kami.

Seksyen 4 - Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan dan Harga

Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai atau menghentikan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian perkhidmatan.

Seksyen 5 - Produk atau Perkhidmatan (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan tertentu boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada pulangan atau pertukaran hanya mengikut dasar pulangan kami.
Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat yang mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda dari mana-mana warna akan tepat.
Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, rantau geografi atau bidang kuasa. Kami boleh menjalankan hak ini dengan asas kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua deskripsi produk atau harga produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara mutlak AS. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk apa-apa produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau apa-apa kesilapan dalam perkhidmatan akan diperbetulkan.

Seksyen 6 - Ketepatan Pengebilan dan Maklumat Akaun

Kami berhak untuk menolak apa-apa pesanan yang anda letakkan dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan-sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang diletakkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba memaklumkan anda dengan menghubungi e-mel dan / atau alamat pengebilan / nombor telefon yang disediakan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk menghadkan atau melarang pesanan yang, dalam penghakiman tunggal kami, nampaknya diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk menyediakan maklumat pembelian dan akaun yang lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju dengan segera mengemas kini akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda dan tarikh tamat tempoh, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut, sila semak Dasar Pulangan kami.

Seksyen 7 - Alat Pilihan

Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga di mana kami tidak memantau atau tidak mempunyai kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "seperti" dan "tersedia" tanpa sebarang waranti, perwakilan atau syarat-syarat yang ada dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak akan mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.
Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini sepenuhnya pada risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dengan dan meluluskan syarat-syarat di mana alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan.
Kami juga boleh, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan baru dan / atau ciri melalui laman web (termasuk, pembebasan alat dan sumber baru). Ciri dan / atau perkhidmatan baru sedemikian juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Seksyen 8 - Pautan Pihak Ketiga

Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang ada melalui perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan dari pihak ketiga.
Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk mengkaji atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau laman web pihak ketiga, atau bagi mana-mana bahan, produk, atau perkhidmatan lain pihak ketiga.
Kami tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kemudaratan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau apa-apa transaksi lain yang berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahami mereka sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus diarahkan kepada pihak ketiga.

Seksyen 9 - Komen Pengguna, Maklum Balas dan Penyerahan Lain

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan tertentu tertentu (contohnya entri pertandingan) atau tanpa permintaan daripada kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'Komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedarkan, menerjemahkan dan menggunakannya dalam mana-mana medium apa-apa komen yang anda maju kepada kami. Kami adalah dan tidak ada kewajipan (1) untuk mengekalkan sebarang komen dalam keyakinan; (2) untuk membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk menjawab apa-apa komen.
Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan dalam budi bicara kami yang menyalahi undang-undang, menyinggung, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau tidak menyenangkan atau melanggar mana-mana harta intelektual pihak atau Syarat Perkhidmatan ini .
Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau sebaliknya yang menyalahi undang-undang, kasar atau cabul, atau mengandungi sebarang virus komputer atau malware lain yang boleh menjejaskan operasi perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan AS atau pihak ketiga mengenai asal-usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatan mereka. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Seksyen 10 - Maklumat Peribadi

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai ditadbir oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat dasar privasi kami.

Seksyen 11 - Kesalahan, ketidaktepatan dan ketinggalan

Kadang-kadang ada maklumat di laman web kami atau dalam perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika ada maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan anda) .
Kami tidak melaksanakan kewajipan untuk mengemaskini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemas kini yang ditentukan atau menyegarkan tarikh yang digunakan dalam perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.

Seksyen 12 - Kegunaan yang Dilarang

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan Laman atau Kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk mendapatkan orang lain untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) melanggar mana-mana peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan tempatan, persekutuan, atau peraturan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelektual kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, penyalahgunaan, penghinaan, kemudaratan, kecacatan, fitnah, penghinaan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau ketidakupayaan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod jahat yang akan atau boleh digunakan dengan apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau pengendalian perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk apa-apa tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri-ciri keselamatan perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan perkhidmatan anda atau mana-mana laman web yang berkaitan kerana melanggar mana-mana kegunaan yang dilarang.

Seksyen 13 - Penafian Waranti; Batasan liabiliti

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi daripada penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda secara jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk digunakan, perkhidmatan ini adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan tersebut (kecuali sebagaimana yang dinyatakan oleh kami) yang disediakan 'seperti' dan 'yang tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang perwakilan, waranti atau syarat-syarat apa-apa jenis, sama ada nyata atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat-syarat kebolehdagangan, kualiti dagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.
Dalam hal tidak, Dubbery Optics Amerika Syarikat, Pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau mana-mana langsung, tidak langsung, bersampingan, menghukum, istimewa , atau ganti rugi berbangkit apa-apa jenis, termasuk, tanpa had yang hilang keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti yang ketat atau sebaliknya, timbul dari penggunaan mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang diperoleh dengan menggunakan perkhidmatan, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk menggunakan perkhidmatan atau apa-apa produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang ditanggung akibat penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang diposkan, dihantar, atau selainnya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan kemungkinan mereka. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negara-negara atau bidang kuasa, liabiliti kita adalah terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Seksyen 14 - ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Duby Optics yang tidak berbahaya Amerika Syarikat dan ibu bapa, anak-anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, agen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih, penyedia perkhidmatan, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga yang disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

Seksyen 15 - Kemampuan

Sekiranya terdapat apa-apa peruntukan Syarat Perkhidmatan ini bertekad untuk menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut hendaklah dikuatkuasakan sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap terputus dari Syarat-syarat ini Perkhidmatan, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.

Seksyen 16 - Penamatan

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan bertahan dalam penamatan Perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat perkhidmatan ini berkesan melainkan dan sehingga ditamatkan oleh sama ada anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Sekiranya dalam penghakiman kami yang anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi apa-apa terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua jumlah yang perlu dibayar dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau dengan sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

Seksyen 17 - Keseluruhan Perjanjian

Kegagalan kita untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan itu.
Syarat Perkhidmatan ini dan apa-apa dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di Laman ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mentadbir penggunaan perkhidmatan anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan yang terdahulu atau sezaman , sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi sebelumnya dari Syarat Perkhidmatan).
Mana-mana kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap Pihak Penggubalan.

Seksyen 18 - Undang-undang yang mentadbir

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian yang berasingan di mana kami menyediakan perkhidmatan anda akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Amerika Syarikat.

Seksyen 19 - Perubahan kepada Syarat Perkhidmatan

Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengemaskini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses anda yang berterusan ke laman web kami atau perkhidmatan berikut pengeposan apa-apa perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Seksyen 20 - Maklumat Hubungan

Soalan mengenai Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami!

Apa yang anda cari?

Penyamun

Seseorang suka dan membeli

Penyamun

10 Minit yang lalu Dari Paris

Troli anda